Czasopisma

APLA. Biuletyn informacyjny
APLA. Biuletyn informacyjny

„APLA. Biuletyn informacyjny” to rocznik popularyzujący działalność i zasób Archiwum Państwowego w Lublinie oraz jego oddziałów.

Znajdziesz w nim informacje o wydarzeniach organizowanych przez Archiwum, artykuły dotyczące teorii i praktyki archiwalnej, archiwoznawstwa, konserwacji i digitalizacji oraz historii Lublina i okolic. Biuletyn skierowany jest przede wszystkim do odwiedzających Archiwum, uczniów i studentów historii i archiwistyki. Od numeru 19 za 2016 r. ukazuje się jako rocznik.

Czytaj „APLA. Biuletynu informacyjnego” na stronie Archiwum Państwowego w Lublinie.