Czasopisma

„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” są kwartalnikiem naukowym wydawanym przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie.

Czasopismo jest najstarszym czasopismem historycznym na Warmii i Mazurach. Ukazuje się od 1957 r.  Ma charakter ponadregionalny i zajmuje się dziejami północno-wschodniej Polski, północnych terenów Rzeczypospolitej, Prus Wschodnich i samego Królewca, dawnych Prus Zachodnich, a także historii najnowszej Obwodu Kaliningradzkiego. Znajdziesz w nim artykuły historyczne oraz prace z dziedzin pokrewnych: archeologii, literatury, geografii historycznej czy socjologii.

Czytaj „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” na stronie czasopisma.