Czasopisma

Krakowski Rocznik Archiwalny
Krakowski Rocznik Archiwalny

„Krakowski Rocznik Archiwalny” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Archiwum Narodowe w Krakowie.

Rocznik ukazuje się od 1995 r. Czasopismo udostępnia swoje łamy zarówno doświadczonym badaczom, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. Znajdziesz w nim materiały związane z historią Krakowa i szeroko pojętej Małopolski, dotyczące dziejów i zasobu archiwów oraz archiwistyki i nauk pomocniczych historii. Stałymi działami czasopisma są: „Artykuły”, „Materiały źródłowe”, „Z zagadnień archiwistyki”, „Miscellanea”, „In memoriam”, „Recenzje i omówienia” oraz „Kronika”.

Czytaj „Krakowski Rocznik Archiwalny” na stronie czasopisma.

Czytaj „Krakowski Rocznik Archiwalny” na Portalu Czasopism Naukowych.