Czasopisma

Prace Archiwalno-Konserwatorskie
Prace Archiwalno-Konserwatorskie

„Prace Archiwalno-Konserwatorskie” są czasopismem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Siedlcach.

Pierwszy numer został opublikowany w 1977 r. To najstarsze z powojennych czasopism Archiwów Państwowych. Aktualnie nowy numer ukazuje się co dwa lata. W „Pracach Archiwalno-Konserwatorskich” znajdziesz artykuły na temat: archiwistyki teoretycznej i stosowanej, archiwoznawstwa, społecznych i edukacyjnych funkcji archiwów, konserwacji i restauracji archiwaliów, historii regionu siedleckiego, źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii. Prezentowane są również dzieje instytucji kulturalnych, sylwetki ludzi zasłużonych dla Podlasia czy materiały bibliograficzne.

Czytaj „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” na stronie czasopisma.