Czasopisma

Przegląd Archiwalno-Historyczny
Przegląd Archiwalno-Historyczny

„Przegląd Archiwalno Historyczny” jest czasopismem wydawanym przez Wydział Historii Uniwersytety Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2014 r. i otrzymał formę rocznika. „Przegląd Archiwalno-Historyczny” stanowi miejsce wymiany doświadczeń naukowych dla różnych nurtów badań nad przeszłością, nie skupiając się wyłącznie na dziejach regionalnych. Wyrasta z poznańskiego środowiska historycznego, ale łamy czasopisma są otwarte dla wszystkich autorów. Stałymi działami czasopisma są: „Artykuły”, „Studia i materiały”, „Recenzje i omówienia”, „Sympozja, zjazdy, konferencje, sprawozdania naukowe”, „In memoriam”.

Poprzednikiem „Przeglądu Archiwalno-Historycznego” był „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny” ukazujący się w latach 1993-2013. Powstał w ramach współpracy Archiwum Państwowego w Poznaniu i Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu. W 2013 r. jego współwydawcą był również Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Czasopismo to było poświęcone dziejom Poznania i Wielkopolski oraz zagadnieniom archiwalnym.

Czytaj „Przegląd Archiwalno-Historyczny” na Portalu Czasopism Naukowych. 

Informacje na temat “Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego” znajdziesz na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu.