Czasopisma

Rocznik Augustowsko-Suwalski
Rocznik Augustowsko-Suwalski

„Rocznik Augustowsko-Suwalski” jest czasopismem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Suwałkach, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Okręgowe w Suwałkach.

To naukowe czasopismo regionalne, ukazujące się od 2001 roku. W wydawnictwie dominuje tematyka historyczna, także z dziedziny archeologii, związana głównie z dziejami Suwalszczyzny. Znajdziesz w nim również materiały o tematyce przyrodniczej, o stanie i ochronie środowiska naturalnego regionu, zwłaszcza Wigierskiego Parku Narodowego. Stałymi działami czasopisma są: „Studia i artykuły”, „Komunikaty”, „Materiały”, „Recenzje”, „Kronika”. W niektórych tomach prezentowane są materiały z konferencji naukowych oraz publikacje biograficzne.

Czytaj „Rocznik Augustowsko-Suwalski” na stronie Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego.