Archiwum Akt Nowych

Siedziba Archiwum Akt Nowych przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie zostanie rozbudowana o nowy budynek magazynowy.

21 listopada 2022 r. Archiwum nabyło od m. st. Warszawy sąsiadującą działkę przy ul. Pawińskiego o powierzchni 1 857 m². Teren może zostać zabudowany w 80%. Planowany budynek, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, może posiadać do 8 kondygnacji oraz do 25 m wysokości.

Obecna siedziba Archiwum Akt Nowych została wybudowana w latach 1954-1956. Budynek niestety nie spełnia już w pełni szeregu norm, związanych ze statutową działalnością Archiwum.

Większa powierzchnia i większe możliwości

Po zrealizowaniu nowej inwestycji powierzchnia użytkowa obiektu AAN zwiększy się niemal dwukrotnie (z 12 025,26 m² do ok. 23 225,26 m²). Zapewni to miejsce dla:

  • obecnego zasobu ponad 38 kilometrów akt (38 156, 64 mb),
  • 14 kilometrów akt z jednostek nadzorowanych, które obecnie oczekują na przejęcie

oraz możliwość kilkudziesięcioletniego systematycznego przejmowania materiałów z obszaru państwowego i niepaństwowego.

Realizacja inwestycji w zdecydowany sposób poprawi również warunki przechowywania narodowego zasobu archiwalnego poprzez stworzenie technicznych możliwości utrzymania właściwych warunków klimatycznych w magazynach.

Umieszczenie w nowym budynku sal konferencyjnych i wystawienniczych, stworzy możliwość prowadzenia w szerszej skali działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, szkoleniowej. Organizacja dużych i profesjonalnych pracowni, zapewni jeszcze lepszą możliwość zabezpieczania i udostępniania archiwaliów.

Ponadto rozbudowa siedziby Archiwum Akt Nowych:

  • obniży koszty związane z utrzymaniem infrastruktury,
  • stworzy lepsze warunki pracy dla personelu,
  • poprawi efektywność zarządzania pracownikami oraz zasobem aktowym,
  • dostosuje obiekt do potrzeb i wymagań osób ze szczególnymi potrzebami,
  • zapewni lepszą obsługę osób odwiedzających Archiwum i dostęp do materiałów archiwalnych.

Stan prac

W 2023 r. planowane jest przeprowadzenie konkursu na koncepcję architektoniczną nowego budynku. W wytycznych konkursowych uwzględnione zostaną elementy pierwotnych projektów obiektu, autorstwa uznanego architekta Bohdana Pniewskiego.

Według wytycznych budynek będzie miał charakter magazynowy, a na poziomie parteru znajdzie się strefa obsługi klienta (w tym czytelnia). Wejście planowane jest od ul. Pawińskiego. Na piętrach zaplanowano magazyny i pokoje do prac z aktami.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 r., a jej szacunkowy koszt wyniesie 113 676 tys. zł