Archiwum Państwowe w Białymstoku

Budowa nowej siedziby Archiwum Państwowego w Białystoku przy ul. A. Mickiewicza rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. Obiekt został odebrany od wykonawcy 29 grudnia 2017 r.  i jest jednym z najnowocześniejszych wśród tego typu budynków w Europie.

Jego powierzchnia całkowita wynosi 3633,64 m², powierzchnia użytkowa – 3071 m², powierzchnia zabudowy – 1378,19 m², a kubatura – 15246,70 m³. Stworzyliśmy w nim optymalne warunki przechowywania dokumentacji pod względem bezpieczeństwa, warunków klimatycznych i ekonomicznych. Zastosowane instalacje i systemy minimalizują koszty eksploatacji przy jednoczesnym zwiększeniu funkcjonalności budynku. W nowej siedzibie, obok magazynów, powstały pracownie konserwacji i digitalizacji akt, biblioteka, czytelnia oraz sale: konferencyjna i wystawiennicza. Umożliwia to rozwój działalności naukowej i edukacyjnej, adresowanej do mieszkańców regionu oraz wszystkich zainteresowanych historią Podlasia.

Kosz całej inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł.

Wirtualny spacer po Archiwum.