Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy przechowywane są materiały archiwalne z Pomorza i Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Nowa siedziba Archiwum zapewni im bezpieczne warunki przechowywania i umożliwi wygodne korzystanie z dokumentów użytkownikom.

Na koniec czerwca 2023 r. obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

Estetyczna i ekologiczna inwestycja

Czterokondygnacyjny budynek w stylu postmodernistycznym o neutralnej dla otoczenia kolorystyce powstał przy ul. Karłowicza. Zostały w nim zastosowane nowoczesne rozwiązania architektoniczne, technologiczne i informatyczne.

Ściany zewnętrzne budynku pokrywa elewacja z wentylowanych płyt betonowych. Technologia wykorzystuje proces łamania światła, by zapobiegać przegrzewaniu się pomieszczeń.

Budynek został zaprojektowany jako energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Zasilanie do oświetlenia elewacji jest pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii za pośrednictwem ogniw fotowoltaicznych. Przy budynku powstał również zbiornik retencyjny do zbierania wód opadowych.

Komfort użytkowania

Po pełnym wyposażeniu budynku i przeniesieniu zasobu z obecnej siedziby przy ul. Dworcowej 65, goście Archiwum będą mogli w komfortowych warunkach korzystać z zasobów archiwum, tj. z akt, fotografii, map i dokumentacji technicznej, w postaci tradycyjnej, jak i mikrofilmów czy skanów.

Sala konferencyjna, mieszcząca nawet 50 osób, umożliwia organizację wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzacyjnym.

Pozostała część działki została przeznaczona na tereny zielone. Powstanie na nich m.in. ścieżka edukacyjna, gdzie prezentowane będą wystawy materiałów archiwalnych. Gabloty będą zasilane energią z paneli fotowoltaicznych.

Budynek został przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Oprócz wind zapewniono ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących, plan tyflograficzny, (tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a) oraz pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących.

Magazyny na 30 km akt

Magazyny pomieszczą ponad 30 kilometrów akt. Zostaną w nich ulokowane nowoczesne systemy regałowe i zapewnione właściwe warunki do długoterminowego przechowywania dokumentów (np. niższa temperatura, odpowiednia wilgotność powietrza).

Koszt całej inwestycji to około 70 milionów złotych. Finansowanie inwestycji pochodzi w całości z budżetu państwa, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nowa siedziba Archiwum w liczbach:

  • kubatura – 23 501,38 m3
  • powierzchnia zabudowy – 2 100,15 m2,
  • powierzchnia użytkowa – 7 525,19 m2,
  • powierzchnia całkowita – 8 477,72 m2.
  • powierzchnia magazynów – 3 854,48 m2.

Projekt nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy został wykonany przez Konsorcjum Firm: Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Skala Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Inwestorem zastępczym dla całej inwestycji była firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych była firma Budimex S.A.