Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

W Archiwum Państwowym w Bydgoszczy przechowywane są materiały archiwalne z Pomorza i Kujaw, Wielkopolski i Dolnego Śląska. Nowa siedziba Archiwum zapewni im bezpieczne warunki przechowywania i umożliwi wygodne korzystanie z dokumentów użytkownikom.

Czterokondygnacyjny budynek w stylu postmodernistycznym o neutralnej dla otoczenia kolorystyce powstanie przy ul. Karłowicza. Zostaną w nim zastosowane nowoczesne rozwiązania architektoniczne, technologiczne i informatyczne.

Kubatura prostopadłościennej bryły wyniesie 23 501,38 m3. Powierzchnia zabudowy ma wynieść 2 100, 15 m2, powierzchnia użytkowa – 7 525,19, a powierzchnia całkowita – 8 477,72 m2. Powierzchnia magazynów wyniesie 3 854,48 m2,

Magazyny pomieszczą ponad 30 kilometrów akt. Zostaną w nich ulokowane nowoczesne systemy regałowe i zapewnione właściwe warunki do długoterminowego przechowywania dokumentów (np. niższa temperatura, odpowiednia wilgotność powietrza).

Ściany zewnętrzne budynku pokryje elewacja z wentylowanych płyt betonowych. Technologia wykorzystuje proces łamania światła, by zapobiegać przegrzewaniu się pomieszczeń.

Budynek będzie również energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Zasilanie do oświetlenia elewacji będzie pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii za pośrednictwem ogniw fotowoltaicznych. Powstanie również zbiornik retencyjny do zbierania wód opadowych.

Goście będą mogli w komfortowych warunkach korzystać z zasobów archiwum tj. z akt, fotografii, map i dokumentacji technicznej, w postaci tradycyjnej, jak i mikrofilmów czy skanów. Sala konferencyjna mieszcząca nawet 50 osób umożliwi organizację wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzacyjnym. Na pozostałej części działki powstaną tereny zielone, w tym ścieżka edukacyjna, gdzie prezentowane będą wystawy materiałów archiwalnych. Gabloty będą zasilane energią z paneli fotowoltaicznych.

Budynek zostanie przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Oprócz wind zapewnione zostaną ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących, plan tyflograficzny, (tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a) oraz pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących.

Planowany koszt całej inwestycji to około 80 milionów złotych. Inwestycja zostanie sfinansowana w całości z budżetu państwa, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inwestorem zastępczym dla całej inwestycji jest firma SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce.

Projekt nowej siedziby Archiwum Państwowego w Bydgoszczy został wykonany przez Konsorcjum Firm: Proj-Przem-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Skala Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Budimex S.A.