Archiwum Państwowe w Katowicach

Projekt przebudowy i rozbudowy siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach jest w realizacji. Jego celem jest zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez inwestycję dotyczącą:

  • budowy 3 nowych budynków: 2 magazynów (o łącznej powierzchni użytkowej 3 253 m2) i 1 budynku konferencyjno-wystawienniczego (o łącznej powierzchni użytkowej 1 490 m2);
  • przebudowy 3 istniejących budynków (nr 1, 9 i 10) i połączenia ich przewiązkami komunikacyjnymi z nowo wybudowanymi budynkami.

Inwestycje zapewnią:

  1. właściwe i bezpieczne przechowywanie archiwaliów,
  2. wolną przestrzeń do przejęcia po 2026 r. około 20.000 m.b. archiwaliów,
  3. rozszerzenie oferty wystawienniczej i popularyzatorskiej Archiwum,
  4. poprawę warunków pracy archiwistów,
  5. prowadzenie szkoleń i prezentacji w zakresie zabezpieczenia zasobu dla całej sieci archiwalnej.

Powierzchnia użytkowa netto nowych i przebudowanych części budynków wyniesie łącznie 13 873,42 m2.

Archiwum Państwowe w Katowicach posiada projekt budowlany inwestycji. Po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, przekazano mu plac budowy i rozpoczęto prace budowlane.

14 czerwca 2023 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zabezpieczył dodatkowe środki inwestycyjne w budżecie na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 92 608 tys. zł z przeznaczeniem dla Archiwum Państwowego w Katowicach na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach”.

Koszt realizacji inwestycji, planowanej do zakończenia w 2026 r., w całości pochodzący ze środków budżetowych, wyniesie 98 163 tys. zł.