Archiwum Państwowe w Koszalinie

W wyniku rozbudowy siedziby Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 budynek zyska w nowej części dodatkową powierzchnię 3 148 m², w tym dodatkowe 1 393 m² powierzchni magazynowej.

Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie właściwych warunków przechowywania i udostępniania oraz bezpieczeństwa państwowego zasobu archiwalnego, zgodnie ze współczesnymi standardami.

W nowym segmencie budynku powstanie czytelnia i sala konferencyjna, a w istniejącej już części obiektu – w pełni funkcjonalna pracownia digitalizacji oraz pracownia konserwacji mokrej i suchej. Na zewnątrz budynku zostanie wykonane czyszczenie, naprawa, renowacja i konserwacja elewacji. Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne przyłącza, sieci i instalacje.

Nowy segment budynku został zaprojektowany z zastosowaniem technologii i urządzeń gwarantujących optymalizację kosztów utrzymania i eksploatacji, co obniży wydatki. Budynek będzie również dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.