Archiwum Państwowe w Koszalinie

W wyniku inwestycji kubatura budynku Archiwum wyniesie 8692,08 m3, a powierzchnia użytkowa 2 213,09 m². Wartość szacunkowa realizacji projektu to 22,8 mln zł brutto.

Projekt realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia „Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.