Archiwum Państwowe w Łodzi

W wyniku inwestycji przy pl. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 19 powstanie budynek Archiwum Państwowego w Łodzi, którego kubatura wyniesie około 45 000 m3, a powierzchnia użytkowa 8559 m2.

Inwestycja pozwoli na poprawę warunków przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Przyczyni się także do lepszej obsługi mieszkańców i instytucji z Łodzi i regionu, dzięki koncentracji całości zasobu w jednym miejscu oraz bardzo dobrej lokalizacji i skomunikowaniu.

Budynek ma zapewnić właściwe wykonywanie podstawowych zadań statutowych – w tym przede wszystkim możliwość odpowiedniego rozmieszczenia, zabezpieczenia, opracowania, ewidencjonowania, udostępniania i popularyzacji zasobu – zgodnie ze współczesnymi, nowoczesnymi standardami (z uwzględnieniem rozmieszczenia akt pochodzących z różnych okresów historycznych oraz typów kancelarii).

W nowo wybudowanym obiekcie, oprócz magazynów i pomieszczeń administracyjnych, znajdą się również: multimedialna czytelnia, przestrzeń wystawienniczo-edukacyjna oraz pracownie digitalizacji i konserwacji.

Nowy budynek został zaprojektowany z zastosowaniem technologii i urządzeń gwarantujących optymalizację kosztów utrzymania i eksploatacji, co obniży wydatki. Zostanie również dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.