Archiwum Państwowe w Łodzi

W wyniku inwestycji kubatura budynku Archiwum wyniesie 45 000 m3, a powierzchnia użytkowa 8559 m². Wartość szacunkowa realizacji projektu to 97 769 000 mln zł brutto.

Projekt realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia „Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.