Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

W wyniku inwestycji kubatura budynku Archiwum wyniesie 16 230,84 m3, a powierzchnia użytkowa 5422,5 m². Wartość szacunkowa realizacji projektu to 59 304 000 mln zł brutto.

Projekt realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia „Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.