Archiwum Państwowe w Radomiu

Radomskie archiwum powstało w 1920 r. W latach 1921-1963 pięciokrotnie zmieniało siedzibę. Dopiero adaptacja zabytkowego Ratusza na pewien czas zapewniła odpowiednie warunki dla przechowywania i udostępniania zbiorów. Stale powiększający się zasób Archiwum sprawił jednak, że i tu zaczęło brakować miejsca. Decyzję o budowie nowej siedziby podjęto w 2009 roku. Prace rozpoczęły się w lipcu 2011 r.

Otwarty w 2013 r. nowy budynek liczy 2,3 tys. m2 powierzchni użytkowej. Znajdują się w nim magazyny mogące pomieścić ponad 11 km akt, czytelnia wyposażona w komputery z dostępem do baz danych i zdigitalizowanej części zasobu oraz w samoobsługowy skaner. W obiekcie mieści się sala wystawiennicza, konferencyjna oraz pracownie konserwacji i digitalizacji akt. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyposażenie zapewniają optymalne warunki przechowywania i udostępniania zbiorów.