Archiwum Państwowe w Suwałkach

Przebudowa i adaptacja siedziby Archiwum Państwowego w Suwałkach polegała na wykorzystaniu będących w jego dyspozycji części budynków oraz połączeniu ich w jedną, funkcjonalną całość. Pozwoliło to na optymalne użytkowanie istniejącej już infrastruktury i poprawę jej funkcjonowania. Archiwum ma zapewnione warunki do przechowywania, zabezpieczania i udostępniania użytkownikom materiałów archiwalnych oraz wszechstronnej działalności w perspektywie minimum 30 lat.

Inwestycja zapewniła nie tylko prawidłowe warunki przechowywania zbiorów, ale także nowoczesną pracownię digitalizacji, pracownię konserwacji i profilaktyki, przyjazną użytkownikom czytelnię oraz salę wystawową i edukacyjną. Modernizacja umożliwiła również rozwinięcie działalności popularyzatorskiej, naukowej i edukacyjnej.

Dzięki przebudowie suwalskie Archiwum dwukrotnie zwiększyło swoją powierzchnię użytkową – do niemal 2600 m2. Magazyny zostały wyposażone w regały o rozmiarze ponad 5700 metrów bieżących półek, w których przechowywane będą zbiory audiowizualne, kartograficzne i biblioteczne.

Przeprowadzone prace pozwoliły zabezpieczyć przed degradacją jeden z okazalszych zabytków architektonicznych miasta.

Koszt inwestycji wyniósł ok. 14 mln zł. Budowa trwała dwa lata, od 2019 roku do 2021 roku.