Archiwum Państwowe w Szczecinie

W wyniku inwestycji kubatura budynku Archiwum wyniesie 34 380,40 m3, a powierzchnia użytkowa 9 430,17 m². Wartość szacunkowa realizacji projektu to 93 612 000 mln zł brutto.

Projekt realizowany będzie w ramach przedsięwzięcia „Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.