Archiwum Państwowe w Szczecinie

W wyniku inwestycji przy ul. Żołnierskiej 3 powstanie nowy budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie, którego kubatura wyniesie około 34 380,40 m3, a powierzchnia użytkowa 9 430,17 m2.

Budowa w Szczecinie nowego gmachu archiwalnego zapewni odpowiednie warunki przechowywania pomorskiego zasobu archiwalnego i właściwe wykonywanie podstawowych zadań (w szczególności gromadzenia, przechowywania, zabezpieczenia, opracowania, ewidencjonowania i popularyzacji zasobu), zgodnie ze współczesnymi normami.

Dzięki rozlokowaniu zasobu, bardzo różnorodnego ze względu na specyficzne dzieje Pomorza Zachodniego i w istocie stanowiącego archiwalia kilku państw, użytkownicy będą mogli w szybszy i łatwiejszy sposób skorzystać z materiałów.

Akta wytworzone przed 1945 r. pozostaną w dotychczasowej zabytkowej siedzibie Archiwum przy ul. św. Wojciecha 13. W nowym budynku archiwum przy ul. Żołnierskiej 3 przechowywane będą materiały wytworzone po 1945 r.

W nowym obiekcie organizowane będą konferencje naukowe, pokazy archiwalnych filmów dokumentalnych, historyczne spotkania dyskusyjne, spotkania z pasjonatami dziejów miasta i regionu oraz szkolenia, lekcje archiwalne, warsztaty naukowe i konserwatorskie, spotkania ze studentami i inne przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzatorskie.

Nowy budynek został zaprojektowany z zastosowaniem technologii i urządzeń gwarantujących optymalizację kosztów utrzymania i eksploatacji, co obniży wydatki. Zostanie również dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.

We wrześniu 2020 uzyskano pozwolenia na budowę, a w październiku 2020 decyzję ostateczną.

W 2023 r. została sporządzona dokumentacja projektowa przez konsorcjum firm: PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego sp. z o. o. i Pracowania Projektowa SKEB S.K. Kołtun sp. jawna.

W 2023 roku dokonano pierwszego wpisu w dzienniku budowy.