Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Przez 60 lat siedziba zielonogórskiej instytucji mieściła się poza Zieloną Górą. W 2009 r. zapadła decyzja o budowie nowego obiektu. Nowy budynek archiwum został otwarty w 2013 r. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 2,1 tys. m2.

Nowoczesny obiekt zapewnia optymalne warunki dla przechowywania i udostępniania dokumentów historycznych. Obok magazynów, przystosowanych do długoterminowego przechowywania akt, w archiwum znajduje się pracownia digitalizacji i konserwacji dokumentów oraz sala wystawiennicza i konferencyjna. Czytelnia wyposażona jest w komputery z dostępem do baz danych i zdigitalizowanej części zasobu oraz w samoobsługowe skanery. Archiwum dysponuje także infrastrukturą teleinformatyczną, umożliwiającą gromadzenie dokumentacji elektronicznej i udostępnianie jej on-line.