Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe zostanie przeniesione z dotychczasowego obiektu przy ul. Hankiewicza 1 i pozyska siedzibę w przebudowanej części zabytkowego budynku przy ul. Rakowieckiej 2d w Warszawie, tuż obok Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Nieruchomość położona przy ul. Rakowieckiej 2D jest częścią zespołu budowalnego dawnych Koszar Mokotowskich i została wpisana do rejestru zabytków z uwagi na ich zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe.

8 kwietnia 2022 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe otrzymało od m. st.  Warszawy obiekt w trwały zarząd na czas nieoznaczony. Dzięki planowanej inwestycji cały budynek, wraz z częścią, w której mieści się Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, zyska odnowiony wygląd.

Większe możliwości cyfryzacji i udostępniania

W wyniku przebudowy budynku przy ul. Rakowieckiej 2d NAC zyska przestrzeń do realizacji zadań w obszarze cyfryzacji, digitalizacji, komunikacji i udostępniania, a także przestrzenie biurowe. Planowana powierzchnia użytkowa netto przebudowanego budynku ma wynieść 2 630 m2.

Nowa serwerownia będzie spełniała najwyższe parametry bezpieczeństwa informatycznego. Dodatkowo zapewniona zostanie także możliwość jej dalszej rozbudowy. Zorganizowane pracownie digitalizacji będą obsługiwać NAC oraz w szczególnych przypadkach inne archiwa państwowe.

Nowa przestrzeń przystosowana do realizacji działań popularyzatorskich i edukacyjnych, pozwoli zwiększyć liczbę tego typu wydarzeń i podnieść ich jakość. Znacznej poprawie ulegną również warunki pracy zarówno pracowników, jak i osób odwiedzających czytelnię NAC. Obiekt zostanie także dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Stan prac

W 2023 r. przeprowadzono, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów RP, konkurs architektoniczny na przygotowanie koncepcji architektonicznej przebudowy budynku. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała praca firmy CH+ Architekci Wojciech Chrzanowski. Zwycięzca został zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Przystosowanie budynku do potrzeb NAC będzie wymagało dostosowania do obowiązujących przepisów prawa budowalnego oraz bezpieczeństwa ppoż. Zakres niezbędnych prac został wstępnie określony w koncepcji architektonicznej adaptacji budynku, na podstawie analizy dostępnej dokumentacji, wykonanej inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej oraz uzyskanych wytycznych konserwatora zabytków.

Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2024-2026.

Szacunkowy koszt przebudowy i modernizacji budynku to 57 647 tys. zł