Oddział w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach

Nowy budynek Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach o wartości 11,6 mln zł oddano do użytku w 2015 r. W obiekcie przy ul. Piłsudskiego 43, znajdują się magazyny na ok. 10 km akt, nowocześnie wyposażona czytelnia, a także sala wystawiennicza i konferencyjna, które są miejscem wystaw, sesji naukowych i zajęć edukacyjnych. Teren pod inwestycję przekazał Prezydent Miasta Bielska-Białej.