Katalog

Depesze szyfrowe Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie 1 X 1939 – 1 I 1941
Autor:
Pietrzyk Paweł (oprac.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2014

Liczba stron:
324

ISBN:
978-83-64806-01-8

Cena:
15,00
Uwagi:

Sprzedaż wersji drukowanej publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.


Opis
Wydawnictwo prezentuje depesze szyfrowe Poselstwa RP w Budapeszcie z okresu od 1 października 1939 r. do 1 stycznia 1941 r., będące częścią zespołu akt Archiwum Leona Orłowskiego przechowywanego w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Korespondencja zachowała się w formie dwóch ksiąg, które autor opracowania zdecydował się opublikować w całości, by nie zaburzyć obrazu funkcjonowania poselstwa.

Prezentację depesz poprzedza wstęp, w którym skrótowo przybliżone zostały dzieje Poselstwa RP w Budapeszcie, polsko-węgierskie stosunki dyplomatyczne oraz postać ostatniego posła II RP w Budapeszcie Leona Orłowskiego. Omówiona została także historia publikowanych dokumentów oraz zasady ich opracowania.

Publikacja stanowi wartościowe uzupełnienie wydanych dotychczas dokumentów dotyczących polskiej dyplomacji z czasów II wojny światowej.