Katalog

Ku przeszłości otwartej. Dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918-2014
Autor:
Grot Dariusz

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2015

Liczba stron:
353

ISBN:
978-83-64806-47-6

Cena:
50,00 
Opis
Książka dotyczy dokumentarnych zasobów zgromadzonych w archiwach państwowych w odrodzonej Polsce (1918-2014). Autor skupia swoją uwagę na jednej z form korzystania z owych zasobów – na udostępnianiu materiałów archiwalnych. Pokazuje, w jaki sposób na przestrzeni lat, w kontekście zmieniających się uwarunkowań politycznych, społecznych i prawnych zmieniały się również warunki pozyskiwania informacji i jakim przeobrażeniom ulegały same archiwa państwowe w Polsce. Publikacja obejmuje takie zagadnienia, jak kształtowanie się standardów dostępności archiwów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, funkcjonowanie archiwów w czasach socjalizmu czy ewolucja państwowego zasobu archiwistycznego w społeczeństwie otwartym.

Rozważania historyczne są podstawą do ukazania dzisiejszego systemu udostępniania archiwów, a także punktem wyjścia do zarysowania strategii i kierunków rozwoju udostępniania dokumentów w przyszłości, w rzeczywistości cyfrowej.