Katalog

Miasto bez rabina nie może istnieć. Rabini, podrabini i kandydaci na rabinów guberni warszawskiej w latach 1888-1912
Autor:
Borzymińska Zofia (red.), Rzepecka-Aleksiejuk Marta (red.), Żebrowski Rafał (red.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2012

Liczba stron:
181

ISBN:
978-83-42421-55-8

Cena:
78,00 
Opis
Najnowsza publikacja wydana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych prezentuje archiwalia stanowiące spuściznę aktową Rządu Gubernialnego Warszawskiego z lat 1867–1917. Większość tych materiałów nie była nigdy wcześniej publikowana. Dotyczą one pięćdziesięciu osób wykonujących obowiązki rabina (oraz sześciu pretendujących do tego stanowiska) na terenie trzydziestu siedmiu miejscowości guberni warszawskiej. Jest to doskonałe źródło wiedzy na temat tej grupy ludności. Na tle skromnie zachowanych akt żydowskich gmin wyznaniowych informacje dotyczące pochodzenia społecznego, wykształcenia świeckiego oraz religijnego stanowią wyjątkowo cenny materiał archiwalny. Dopełnieniem biogramów składających się na to wydawnictwo są także opisy miast stanowiących siedzibę dozorów bóżniczych oraz plany budynków związanych z działalnością rabinów: bóżnic, mykw czy domów modlitwy. Prezentowana publikacja ma na celu opisanie choć ułamka minionego świata. Ze względu na niewielką liczbę zachowanych dokumentów stanowi także cenne źródło do badań genealogicznych. Jest to krok w stronę wydobycia z zapomnienia judaików wytworzonych w konsekwencji działalności Referatu VI Rządu Guberni Warszawskiej.