Katalog

Polska terminologia archiwalna w źródłach prawa
Autor:
Płuciennik Monika

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2020

Liczba stron:
342

ISBN:
PAPIER: 978-83-65681-79-9
PDF: 978-83-65681-80-5
EPUB: 978-83-65681-82-9
MOBI: 978-83-65681-81-2


Cena:
44,00 
Wszystkie formaty i wydania
Kup książkęKup książkę
PDFPDF
EPUBEPUB
MOBIMOBI
Opis
Ze wstępu autorki:

„Niniejsza dysertacja została podzielona na trzy merytoryczne części, poprzedzone wstępem i wzbogacone wykresami. Pierwsza część pracy, zatytułowana Polska terminologia archiwalna w kontekście historycznym, stanowi wprowadzenie do problematyki. Przedstawiono w niej rozwój polskojęzycznego słownictwa archiwistyki oraz badania terminologiczne podejmowane przez polskich archiwistów w ostatnim stuleciu. W kolejnej części, zatytułowanej Prawne i metodyczne źródła terminologii archiwalnej, omówiono terminy archiwalne występujące w przepisach prawa, a także ich zakresy znaczeniowe i funkcjonowanie. Cześć trzecia, Proces terminologiczny archiwistyki, skupia się na etapach pracy terminologicznej i terminograficznej archiwistyki. Do pracy dodano aneks, który zawiera spis wszystkich omawianych w pracy terminów archiwalnych, pochodzących z aktów prawa archiwalnego wraz z odnośnikami do ich źródeł oraz definicjami legalnymi w nich występującymi. Spis ten ma charakter porządkujący, jest również dowodem istnienia umieszczonych tam terminów w polskim prawie. Może stać się również bazą dla opracowania nowego słownika archiwistyki”.