Czasopisma

Archiwariusz Zamojski
Archiwariusz Zamojski

„Archiwariusz Zamojski” jest rocznikiem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Zamościu.

Czasopismo naukowe ukazuje się od 2002 r. Jest jedynym w Zamościu periodykiem naukowym poświęconym historii regionalnej. Znajdziesz w nim głównie artykuły powstające w oparciu o zasób Archiwum Państwowego w Zamościu (a także innych archiwów, jeśli łączą się tematycznie z profilem czasopisma). Stałymi działami czasopisma są: „Artykuły”, „Źródła i materiały”, „Recenzje” i „Kronika wydarzeń”.

Informacje na temat „Archiwariusza Zamojskiego” znajdziesz na stronie Archiwum Państwowego w Zamościu w zakładce „Popularyzacja – Archiwariusz Zamojski”.