Czasopisma

Kronika Warszawy
Kronika Warszawy

„Kronika Warszawy” jest półrocznikiem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Dom Spotkań z Historią.

Czasopismo powstało w 1925 r. decyzją Zarządu Miejskiego Warszawy. Miało być symbolem stabilizacji życia w mieście. Pełniło również rolę forum do wymiany opinii o historii, gospodarce i sytuacji społeczno-politycznej Warszawy. „Kronika Warszawy” ukazywała się początkowo jako miesięcznik, później jako kwartalnik, a od 2011 r. jako półrocznik. Jej pierwszym redaktorem był Zygmunt Limanowski.

„Kronika Warszawy” to periodyk, który porusza tematy ważne dla historii miasta. Czasopismo na przestrzeni blisko stulecia zyskało renomę najważniejszego historyczno-archiwalnego przeglądów varasvianów. Na jego łamach publikowane są teksty w ramach działów: „Kronika”, „Artykuły i materiały”, „Fotofelieton”, „Recenzje i omówienia”, „Pro memoria”, „Bibliografia varsavianów”.

Czytaj „Kronikę Warszawy” na stronie Archiwum Państwowego w Warszawie.