Czasopisma

Miscellanea Historico-Archivistica
Miscellanea Historico-Archivistica

„Miscellanea Historico-Archivistica” są czasopismem naukowym wydawanym przez Archiwum Główne Akt Dawnych i Wydawnictwo DiG.

Pierwszy numer czasopisma został opublikowany w 1985 r. W „Miscellanea Historico-Archivistica” znajdziesz artykuły dotyczące historii do 1918 r., jej nauk pokrewnych oraz archiwistyki, związane z dziejami Rzeczypospolitej i jej dziedzictwa archiwalnego. Oprócz tego w czasopiśmie publikowane są edycje źródłowe oraz informacje o nabytkach do zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Informacje na temat „Miscellanea Historico-Archivistica” znajdziesz na stronie Archiwum Głównego Akt Dawnych.

Czytaj „Miscellanea Historico-Archivistica” na stronie Biblioteki Nauki.