Czasopisma

Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny

„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny” jest czasopismem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim oraz Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości.

Pierwszy numer rocznika został opublikowany w 1994 r. Jego ówczesnym wydawcą było Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości. W 2010 r. współwydawcą rocznika zostało Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim. Na łamach czasopisma znajdziesz artykuły dotyczące dziejów regionu, czyli współczesnej ziemi gorzowskiej, średniowiecznej ziemi lubuskiej, zachodniej Wielkopolski i brandenburskiej Nowej Marchii. Ukazują się w nim artykuły i materiały o charakterze przyczynkarskim, biogramy osób związanych z regionem, edycje źródeł znajdujących się w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim oraz bibliografia historii regionu.

Informacje na temat „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” znajdziesz na stronie Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim.