Czasopisma

Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny
Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny

„Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” jest czasopismem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Płocku.

Początki rocznika sięgają lat 1995-1999 r., gdy wydano pięć tomów czasopisma. „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” został wznowiony w 2014 r. i odtąd co roku pojawia się nowy numer. Tematyka czasopisma dotyczy przede wszystkim terenów Mazowsza Płockiego, Północnego i Zachodniego w tym historii regionu i źródeł, które są z nimi związane. Oprócz tego w roczniku jest prezentowany dorobek naukowy, wystawienniczy i popularyzatorsko-edukacyjny Archiwum Państwowego w Płocku.

Informacja na temat „Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” znajdziesz na stronie Archiwum Państwowego w Płocku.