Czasopisma

Prace Historyczno-Archiwalne
Prace Historyczno-Archiwalne

„Prace Historyczno-Archiwalne” są rocznikiem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie.

Rocznik ukazuje się od 1993 roku i jest najdłużej wydawanym czasopismem historycznym w Rzeszowie. Skupia na swoich łamach miejscowe środowisko naukowe, publikując prace badaczy na co dzień związanych z rzeszowskimi uczelniami, instytucjami naukowymi, muzeami czy licznymi szkołami. Znajdziesz tu artykuły dotyczące historii południowo-wschodniej Polski, dziejów Galicji, mniejszości narodowych i religijnych, zagadnień społeczno-gospodarczych tego obszaru i II wojny światowej. W każdym tomie są publikowane źródła archiwalne dotyczące terenu. Czasopismo wspiera publikacje archiwistów i młodych pracowników nauki.

Czytaj „Prace Historyczno-Archiwalne” na stronie czasopisma. 

Czytaj „Prace Historyczno-Archiwalne” na stronie Biblioteki Nauki.