Czasopisma

Rocznik Historyczno-Archiwalny
Rocznik Historyczno-Archiwalny

„Rocznik Historyczno-Archiwalny” jest czasopismem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Przemyślu.

Pierwszy numer „Rocznika Historyczno-Archiwalnego” ukazał się w 1979 r. Było to pierwsze regionalne czasopismo archiwalne w Polsce. Rocznik powstał z inicjatywy ówczesnego dyrektora przemyskiego archiwum dr. Zdzisława Koniecznego, który został pierwszym redaktorem naczelnym (do 1995 roku). Zadaniem czasopisma jest popularyzowanie wiedzy o archiwach Polski południowo-wschodniej oraz prezentowanie wyników badań nad historią regionu. Stałymi działami czasopisma są: „Historia”, „Archiwistyka”, „Źródła”, „Kronika”, „Recenzje i omówienia”.

Czytaj „Rocznik Historyczno-Archiwalny” na stronie Archiwum Państwowego w Przemyślu.