Czasopisma

Rocznik Jeleniogórski
Rocznik Jeleniogórski

„Rocznik Jeleniogórski. Pismo regionu Karkonoszy” jest czasopismem popularnonaukowym wydawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry we współpracy między innymi z Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze i Karkonoskim Towarzystwem Naukowym.

„Rocznik Jeleniogórski” ukazuje się od 1963 r. Jego tematyka skupia się na terenie Sudetów Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Kotliny Jeleniogórskiej i otaczających ją pasm górskich, w tym również strony czeskiej. Znajdziesz w nim artykuły dotyczące głównie historii, archeologii, turystyki, geografii, socjologii, gospodarki i ekonomii, przyrody oraz działalności organizacji społecznych.

Informacje na temat „Rocznika Jeleniogórskiego. Pisma regionu Karkonoszy” znajdziesz na stronie Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. 

Czytaj archiwalne numery czasopisma na stronie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej.