Czasopisma

Rocznik Koszaliński
Rocznik Koszaliński

„Rocznik Koszaliński” jest czasopismem wydawanym przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela we współpracy z Archiwum Państwowym w Koszalinie.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1965 r., a jego wydawcami byli: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Słupsku. W 1992 r. rolę wydawcy przejęła Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie (dziś Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela).

W roczniku publikowane są artykuły popularno-naukowe, recenzje i materiały związane z dziejami regionu koszalińskiego. Czasopismo popularyzuje w ten sposób dorobek miejscowego środowiska naukowego. Na łamach rocznika poruszane są istotne sprawy dla społeczności. Rocznik wywiera również pozytywny wpływ na rozwój nauki i kultury lokalnej. Stałymi działami czasopisma są: „Artykuły, studia, materiały”, „Jubileusze”, „Kronika”, „Wspomnienie”, „Bibliografia”.

Informacje na temat „Rocznika Koszalińskiego” znajdziesz na stronie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. 

Czytaj „Rocznik Koszaliński” w Wirtualnej Czytelni Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.