Czasopisma

Rocznik Leszczyński
Rocznik Leszczyński

„Rocznik Leszczyński” jest czasopismem wydawanym przez Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Archiwum Państwowe w Lesznie.

Rocznik jest naukowym czasopismem regionalnym poświęconym dziejom wielkopolski. Początki periodyku sięgają 1977 r., kiedy opublikowano pierwszy tom. Rocznik ukazywał się nieregularnie. Do 1989 r. ukazało się dziewięć tomów. Po kilkudziesięciu latach przerwy czasopismo reaktywowano i w 2010 r. ukazał się tom 10. Od tej pory co roku pojawia się nowy numer. Stałymi działami czasopisma są: „Artykuły”, „Źródła i materiały”, „Recenzje i opinie”, „Informacje” oraz „Wydarzenia”.

Czytaj „Rocznik Leszczyński” na stronie Archiwum Państwowego w Lesznie.