Czasopisma

Rocznik Łódzki
Rocznik Łódzki

„Rocznik Łódzki” jest czasopismem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi i Archiwum Państwowe w Łodzi.

Pierwsze trzy numery „Rocznika Łódzkiego” ukazały się jeszcze w okresie międzywojennym (1928, 1931, 1933). Po reaktywacji w roku 1958 czasopismo ukazuje się co roku. Rocznik poświęcony jest historii Polski, ze szczególnym naciskiem na dzieje Łodzi i regionu łódzkiego.  Materiały zamieszczane na jego łamach koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących XIX i XX wieku, ale uwzględniają również prace z okresu staropolskiego. Stałymi działami czasopisma są: „Rozprawy i artykuły”, „Drobne prace i materiały”, „Recenzje”, „Sprawozdania”, „Pro memoriam”.

Czytaj „Rocznik Łódzki” na stronie czasopisma.