Czasopisma

Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne

„Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” są czasopismem naukowym Archiwum Państwowego w Kielcach i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Powstały w 2012 r. rocznik jest poświęcony przede wszystkim archiwistyce: teorii i metodyce archiwalnej, archiwoznawstwu, źródłoznawstwu, a także artykułom historycznym ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu świętokrzyskiego. Czasopismo propaguje badania w zakresie archiwistyki i historii regionu, wiedzę o archiwach i materiałach archiwalnych. Stałymi działami rocznika są: „Artykuły”, „Źródła”, „Recenzje i omówienia”, „Kronika”, Sylwetki”.

Czytaj „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” na stronie Archiwum Państwowego w Kielcach.