Czasopisma

Szkice Archiwalno-Historyczne
Szkice Archiwalno-Historyczne

„Szkice Archiwalno-Historyczne” są czasopismem wydawanym przez Archiwum Państwowe w Katowicach.

Czasopismo powstało w 1998 r., natomiast od 2007 r. ukazuje się regularnie w formie rocznika. W „Szkicach Archiwalno-Historycznych” znajdziesz artykuły dotyczące historii, zwłaszcza Górnego Śląska, a także archiwistyki i źródłoznawstwa. Stałymi działami czasopisma są: „Artykuły i materiały”, „Komunikaty”, „Sprawozdania”, „Recenzje”, „Wspomnienia”.

Czytaj „Szkice Archiwalno-Historyczne” na stronie Archiwum Państwowego w Katowicach.