Depozyty

Strona zawiera wykaz przechowywanych w Archiwum Akt Nowych i Wojskowym Biurze Historycznym depozytów po żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych, poległych poza granicami kraju. Pokazuje także wybrane materiały z tych depozytów, takie jak: legitymacje, ordery oraz odznaczenia, fotografie, biżuterię, przedmioty codziennego użytku, pamiątki religijne, korespondencję.