Immanuel Kant

Strona internetowa stworzona przez Archiwum Państwowe w Olsztynie z okazji Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach oraz 300. rocznicy urodzin filozofa z Królewca. Na stronie znajdziesz niezwykle cenne materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie, dokumentujące życie akademickie Uniwersytetu Albrechta w Królewcu w okresie życia i działalności Kanta. To obecnie kilkaset skanów, którym towarzyszą opracowane indeksy oraz regesty.