Lubelskie Archiwum Cyfrowe

Na portalu zamieszczane są kopie cyfrowe materiałów archiwalnych dotyczących Lubelszczyzny, pochodzące z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. LAC to ponadto lubelskie Polonika, kolekcje lubelskich rodzin przekazane do Archiwum w ramach akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej oraz liczne ciekawostki na blogu.