Pieczęcie gminne

Strona prezentuje wizerunki pieczęci gmin wiejskich z lat 1722-1945 z terenu całego historycznego Śląska, odnalezione w toku kwerend archiwalnych. Prezentowany katalog powstał na bazie analiz dokumentów, znajdujących się w kilkudziesięciu zespołach  przechowywanych w polskich archiwach oraz zagranicznych składnicach akt na terenie Czech i Niemiec.

Badania nad regionalną sfragistyką trwają, a strona jest stale aktualizowana. Zachęcamy śledzenia nowych odkryć.