Katalog

Dziedzictwo archiwalne we współpracy Polski i Ukrainy
Autor:
Stępniak Władysław (red.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2010

Liczba stron:
242

ISBN:
987-83-89115-88-1

Opis
Przygotowana pod redakcją prof. Władysława Stępniaka publikacja, zawiera teksty formalne umów międzyrządowych i porozumień oraz protokoły i notatki z posiedzeń Międzyrządowej Komisji Polsko – Ukraińskiej do spraw ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i przemieszczonych podczas II wojny światowej. Publikacja zawiera także wyniki rejestracji archiwaliów polskich w zbiorach ukraińskich oraz teksty wystąpień na polsko – ukraińskim seminarium naukowym poświęconym problematyce wspólnego dziedzictwa archiwalnego. Autorami zawartych w książce tekstów są: Andrzej Biernat, Hiennadij Boriak, Jacek Krochmal, Julia Prylepiszewa i Władysław Stępniak.

Efektem podjętej w ramach tej inicjatywy rządowej współpracy archiwów jest określenie zasad prawnych i archiwalnych, dotyczących sposobów postępowania wobec przemieszczonego dziedzictwa dokumentacyjnego. Wyrazem nowego podejścia do rozwiązywania tego rodzaju problemów jest odwołanie się do koncepcji wspólnego dziedzictwa kulturalnego, propagowanej przez UNESCO.