Katalog

„Dziwne są losów koleje…” Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914–1918. Seria „Wielka Wojna – Codzienność Niecodzienności”, t. VII
Autor:
Boerner Ignacy, Kochanowski Jerzy (oprac.), Błachnio Jan (współpraca)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2021

Liczba stron:
359

ISBN:
PAPIER: 978-83-65681-95-9
PDF: 978-83-66739-11-6
EPUB: 978-83-66739-09-3
MOBI: 978-83-66739-10-9


Cena:
73,00 
Wszystkie formaty i wydania
Kup książkęKup książkę
PDFPDF
EBUPEBUP
MOBIMOBI
Opis
Siódmy tom serii wydawniczej pt. „Wielka Wojna – codzienność niecodzienności”.

Ignacy Boerner – działacz socjalistyczny i niepodległościowy, inżynier mechanik, oficer Legionów Polskich, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, minister poczt i telegrafów w II RP i bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Jak pisze we wstępie do publikacji Jerzy Kochanowski był on „postacią nietuzinkową, o barwnym życiorysie, typowym dla przełomu XIX/ XX wieku: wyrósł w patriotycznym domu o powstańczych tradycjach, miał za sobą gimnazjalne konspiracje, działalność w PPS, której zwieńczeniem była „prezydentura” tzw. Republiki Ostrowieckiej w 1905 roku. Podczas I wojny światowej służył w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej, zazwyczaj jako człowiek Piłsudskiego do specjalnych poruczeń. Pozostał nim już do końca życia […]. W czasach Polski Ludowej usilnie zapominany, od końca lat osiemdziesiątych XX wieku odzyskuje należne mu miejsce w historii”.

Pamiętnik Ignacego Boernera został wzbogacony o listy pisane przez autora w latach 1914-1916. Wydawnictwo zawiera również liczne fotografie autora, jego współpracowników i rodziny. Wydanie zostało opatrzone aparatem krytycznym.

Oryginał pamiętnika jest przechowywany w zasobie Archiwum Akt Nowych.