Katalog

Informator o zasobie archiwalnym Muzeum Stutthof
Autor:
Kłys Agnieszka

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2010

Liczba stron:
29

ISBN:
978-83-62421-10-7

Cena:
4,00 
Opis
Muzeum Stutthof w Sztutowie powstało w 1962 r., a jednym z głównych powierzonych mu zadań było zgromadzenie ocalałej dokumentacji dotyczącej niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Kształtowanie zasobu archiwalnego odbywało się poprzez pozyskiwanie dokumentów od byłych więźniów i ich rodzin, a od 1964 r., przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, poprzez prowadzenie kwerend w archiwach państwowych oraz rewindykację.

Obecnie w zasobie Muzeum Stutthof znajduje się ok. 95% zachowanej dokumentacji obozu Stutthof – 69 tysięcy jednostek archiwalnych o wielkości 125 metrów bieżących. Jej trzon stanowią akta Zespołu Konzentrationslager Stutthof, którego spis oraz zdjęcia przykładowych materiałów stanowią treść przygotowanej przez Agnieszkę Kłys publikacji.