Katalog

Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944] 1952-1989
Autor:
Filipczak Teresa

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2015

Liczba stron:
368

ISBN:
978-83-64806-39-1

Opis
Praca poświęcona jest organizacji kancelarii i zarządzania dokumentacją wytworzoną w wyniku funkcjonowania naczelnych organów państwa – Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa. W pięciu rozdziałach poszczególne zagadnienia omawiane są w układzie rzeczowo-chronologicznym.

W pierwszym rozdziale poruszone zostały problemy organizacji i funkcjonowania kancelarii w Krajowej Radzie Narodowej, zasady systemu kancelaryjnego stosowane w obiegu dokumentów, struktura zasobu archiwalnego oraz miejsce jego przechowywania. Drugi rozdział poświęcony jest kształtowaniu struktur organizacyjnych Kancelarii Sejmu Ustawodawczego, obsłudze legislacyjnej izby, podejmowanym usprawnieniom funkcjonowania kancelarii oraz zagadnieniom porządkowania akt, ich zabezpieczania i przechowywania. Trzeci rozdział koncentruje się na analizie struktur Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP i Kancelarii Rady Państwa, systemu kancelaryjnego oraz zmianach organizacyjnych i w systemie prac tych organów. Rozdział czwarty poświęcony jest zagadnieniom organizacji i funkcjonowania Archiwum Zakładowego Sejmu i Rady Państwa, warunkom lokalowym przechowywanego zasobu, problemom kadry archiwum, a także kwestiom gromadzenia zasobu i procedurom brakowania dokumentacji. W piątym, końcowym rozdziale, uwaga poświęcona została zagadnieniom współpracy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Archiwum Akt Nowych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. Praca stanowi cenne źródło dla historii powojennego państwa polskiego i działalności urzędów najwyższego szczebla władzy.