Katalog

Karol Wojtyła/Jan Paweł II [1920-2005]. Materiały źródłowe do badań w archiwach państwowych
Autor:
Berska Barbara (red.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2024

Liczba stron:
325

ISBN:
PAPIER: 978-83-66739-88-8
PDF: 978-83-66739-89-5
EPUB: 978-83-66739-90-1
MOBI: 978-83-66739-91-8


Wszystkie formaty i wydania
PDFPDF
EPUBEPUB
MOBIMOBI
Opis
Zebrane w tomie teksty mają różnorodny charakter. Z jednej strony prezentują zgromadzone przez Archiwa Państwowe materiały archiwalne, wskazując na ich wielką różnorodność i tkwiące w nich możliwości badawcze, z drugiej  zaś przypominają działania podjęte z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka obchodzonej w 2020 r. Jubileusz ten dał impuls do podejmowania kolejnych studiów, opracowań i wystaw. Archiwa Państwowe czynnie włączyły się w te obchody, a kolejni badacze problematyki stosunków państwo–Kościół w okresie PRL-u sięgali po przechowywane przez nie materiały związane z osobą Jana Pawła II. Wyniki części tych prac wzbogaciły niniejszą publikację.