Katalog

Katalog mikrofilmów i zapisów cyfrowych. Wykaz Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie i Punktu Konsultacyjnego w Warszawie
Autor:
Cichosz Wiesława i inni (oprac.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2015

Liczba stron:
91

ISBN:
978-83-64806-55-1

Uwagi:

Sprzedaż wersji drukowanej publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu


Opis
Publikacja obejmuje dokumentację polskich procesów informacyjnych przeprowadzanych w latach 1588–1906 przed prowizjami biskupów i opatów obrządku łacińskiego, greckokatolickiego oraz ormiańskiego w seriach Processus Consistoriales i Processus Datariae Archiwum Watykańskiego. Opracowanie zawiera informacje o mikrofilmach i zapisach zawartych na nośniku cyfrowym, znajdujących się w zbiorach Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie oraz Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie z dwóch wyżej wymienionych serii. Wydawnictwo ważne jest ze względu na to, że opactwa polskie miały dotychczas bardzo nikłą dokumentację.