Katalog

Katalog pieczęci przy dokumentach samoistnych w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Autor:
Hlebionek Marcin

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2012

Liczba stron:
543

ISBN:
978-83-62421-07-7

Cena:
95,00
Uwagi:

Sprzedaż wersji drukowanej publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Bydgoszczy.


Opis
Barwnie wydany katalog ma charakter archiwalnej pomocy informacyjno-ewidencyjnej. Obejmuje zabytki sfragistyczne przy dokumentach samoistnych, wykazywanych w archiwalnych inwentarzach. W katalogu opisano łącznie ponad 550 odcisków pieczęci znajdujących się przy dokumentach z 42 zespołów archiwalnych: klasztornych, miejskich, dworsko-majątkowych, cechowych oraz kolekcji. Pieczęcie, pochodzące chronologicznie od początku XIII w. do początku XIX w., zostały podzielone według kryterium funkcjonalno-rzeczowego na sześć działów: królewskie, książęce, instytucji świeckich, instytucji kościelnych, miast i instytucji miejskich oraz pieczęcie osobiste. Opisy pieczęci zostały przygotowane zgodnie z zasadami sformułowanymi w międzynarodowej instrukcji opisu pieczęci oraz terminologią stosowaną w Międzynarodowym Słowniku Sfragistycznym.