Katalog

Katalog Zbioru Kartograficznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego Biblioteki Polskiej w Paryżu (t. I)
Autor:
Dyrdoń Zbigniew

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2021

Liczba stron:
595

ISBN:
NDAP: 978-83-66739-19-2
TH-L: 979-10-92340-22-8


Wszystkie formaty i wydania
PDFPDF
EPUBEPUB
MOBIMOBI
Opis
Katalog to owoc wieloletniej współpracy Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu z Archiwami Państwowymi w Polsce.

Katalog liczy blisko 600 stron i obejmuje opis 828 map i planów oraz 14 atlasów z serii powstałych do końca osiemnastego wieku. Autorem tej wyjątkowej publikacji jest Zbigniew Dyrdoń, pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie.

Prace nad Zbiorem Kartograficznym autor rozpoczął w 2008 roku w ramach programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, zadanie „Porządkowanie zbiorów archiwalnych za granicą”.

W trakcie trzech dwumiesięcznych pobytów w Paryżu (2008, 2010, 2012) prowadził prace nad najstarszą częścią kolekcji. Pierwszy etap zakończył się sporządzeniem inwentarza skarbowego map, planów i atlasów w wersji elektronicznej. Następnie na jego podstawie powstał „Katalog Zbioru Kartograficznego Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu. Tom I”, a w nim serie: „Mapy dawne (XV–XVIII wiek)”, „Plany miast (do końca XVIII wieku)”, „Plany bitew (do końca XVIII wieku)”, „Atlasy (do końca XVIII wieku)”.

Katalog zdobył nominację do nagrody w konkursie „Najpiękniejsze Polskie Książki 2021” w kategorii: katalogi i wydania bibliofilskie.