Katalog

Obywatele polscy w Kirgizji. Wybór dokumentów (1941-1946)
Autor:
Głowacki Albin (red.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2010

Liczba stron:
350

ISBN:
978-83-6242-06 -0

Cena:
69,00 
Opis
Publikacja przygotowana pod redakcją prof. Albina Głowackiego powstała w wyniku współpracy między polskimi i kirgiskimi archiwistami. Prezentowane w niej dokumenty, pochodzące z Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz kirgiskich archiwów, przedstawiają różnorakie aspekty losów obywateli polskich w Kirgiskiej SRR w latach 1941-1946. W znacznej mierze niepublikowane wcześniej źródła, zostały wytworzone przez radzieckie władze partyjne oraz obywateli polskich. Dokumenty opublikowano w oryginalnej formie, bez retuszu, dzięki czemu z jeszcze większą mocą oddają skomplikowane problemy Polaków w Kirgizji w omawianym okresie.