Katalog

Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945. Informator archiwalny
Autor:
Ceranka Paweł, Szczepanik Krzysztof, Zdanowski Jan (oprac.)

Wydawnictwo:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Miasto wydania:
Warszawa

Rok wydania:
2022

Liczba stron:
238

ISBN:
PAPIER: 978-83-66739-57-4
PDF: 978-83-66739-60-4
EPUB: 978-83-66739-59-8
MOBI: 978-83-66739-58-1


Cena:
49,00 
Wszystkie formaty i wydania
Kup książkęKup książkę
PDFPDF
EPUBEPUB
MOBIMOBI
Opis
Kolejny tom serii „Polska Służba Zagraniczna 1918-1945 – Materiały Źródłowe”. Publikacja przedstawia informacje dotyczące 60 polskich placówek dyplomatycznych z okresu 1918-1945. Dla każdej z nich podano rangę placówki, adres siedziby, nazwisko i stopień dyplomatyczny kierownika placówki i daty jego urzędowania (w tym daty nominacji prezydenckiej, wystawienia i wręczenia listów uwierzytelniających oraz odwołania ze stanowiska). Hasła zawierają wskazówki dotyczące zachowanego zasobu dokumentów, fotografii oraz materiału archiwalnego.

Publikacja powstała na bazie szerokiej kwerendy. Celem, który przyświecał autorom była chęć odtworzenia podstawowych informacji o ludziach i funkcjonującej w latach 1918-1945 strukturze sieci placówek polskiej służby zagranicznej.

Informator został opracowany przez pracowników pionu historyczno-badawczego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wieloletnich pracowników resortu posiadających bogate doświadczenie w pracy w służbie zagranicznej.

Informator archiwalny może stanowić dobry punkt wyjścia dla historyków dyplomacji w prowadzeniu badań naukowych nad historią polskiej służby zagranicznej.